O Školi

MISIJA


Misija Škole je unapređenje sistema javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta uz obezbeđivanje izvrsnih akademskih studijskih programa, programa kontinuirane edukacije, istraživanja i konsultacija za sadašnje i buduće generacije stručnjaka i lidera.

VIZIJA

Vizija Škole je da obrazovanjem kadrova iz oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta formira stručnjake koji će biti spremni za rešavanje vodećih izazova. Kvalitetan i savremen metod rada Škole omogućava da ona preraste u regionalni centar za obrazovanje i istraživanja u oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta.

CILJEVI

•    Оbrazovanje sposobnih stručnjaka u oblasti javnog zdravlja,
•    Obučavanje efikasnih menadžera u sistemu zdravstvene zaštite,
•    Unapređenje znanja u javnozdravstvenim naukama,
•    Obučavanje visoko kompetentnih istraživača u oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta,
•    Promocijа zdravlja u saradnji sa društvenom zajednicom, i
•    Unapređenje procesa donošenja odluka i formulisanja javnozdravstvenih politika.

U NAMERI DA ISPUNI SVOJU MISIJU I POSTAVLJENE CILJEVE,
PRISTUPI ŠKOLE JAVNOG ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA SU:

•    Interdisciplinarnost,
•    Multiprofesionalnost,
•    Međunarodna saradnja i
•    Etička orijentacija.

AKTIVNOSTI:

Škola organizuje sledeće akademske programe

•    Diplomske akademske studije iz javnog zdravlja – master
•    Diplomske akademske studije iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite – master
•    Diplomske akademske studije iz zdravstvene politike i menadžmenta – master
•    Doktorske studije iz javnog zdravlja
•    Doktorske studije iz zdravstvenog menadžmenta (u pripremi)
 
Kontinuirana edukacija:

U skladu sa promovisanjem stalnog usavršavanja, Škola organizuje kratke intenzivne edukativne kurseve za stručnjake iz oblasti javnog zdravlja, zdravstvenog menadžmenta kao i za ostale stručnjake, sa ciljem poboljšanja njihovog znanja i veština potrebnih za efikasniji i kvalitetniji učinak na radnom mestu.

Naučnoistraživačka delatnost:

Škola raspolaže resursima za izvođenje naučnoistraživačkih projekata u oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta, a posebno za:
•    Unapređenje aktivnosti u oblasti javnog zdravlja
•    Unapređenje menadžmenta u kliničkoj praksi i
•    Unapređenje javnozdravstvenih programa van zdravstvenog sektora

Savetodavne usluge:

Škola raspolaže kadrovima koji pružaju pomoć institucijama i pojedincima u formulisanju politike, planiranju, organizovanju, vođenju i finansiranju sistema zdravstvene zaštite. Osim toga, Škola javnog zdravlja može da pomogne zdravstvenoj službi u stalnom unapređenju kvaliteta rada i proceni zdravstvenih tehnologija, kao i u analizi i definisanju politika čiji je cilj unapređenje zdravstvenog stanja lokalnih zajednica.

OSNIVAČI:

Centar – Škola javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta je osnovan 2004. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije u okviru projekta „Pomoć razvoju javnog zdravlja u Srbiji“ kojim je rukovodila Evropska Agencija za rekonstrukciju, a finansirala ga Evropska unija. Od osnivanja do danas aktivnosti škole finansijski podržava Evropska unija kroz brojne projekte.

PARTNERI

Škola javnog zdravlja sarađuje sa:
•    Regionalnom mrežom škola javnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi
•    Udruženjem škola javnog zdravlja u evropskom regionu (ASPHER) i svim školama članicama ove organizacije i
•    Drugim relevantnim institucijama i organizacijama.


BUDUĆI LIDERI U JAVNOM ZDRAVLJU I ZDRAVSTVENOM MENADŽMENTU KOJI SU ZAVRŠILI AKADEMSKE PROGRAME ŠKOLE MOĆI ĆE DA:

•    Koriste svoje znanje u oblasti zdravstvenog menadžmenta i u održivom razvoju zdravstvenog sistema,
•    Primenjuju osnovne istraživačke veštine na specifične javno zdravstvene probleme, uključujući sposobnost definisanja problema, postavljanja i testiranja hipoteza, donošenja zaključaka i njihovu interpretaciju,
•    Demonstriraju sposobnost unapređenja zdravlja i primene znanja iz oblasti javnog zdravlja u kontekstu aktuelnih javnozdravstvenih problema u različitim sredinama, uključujući radnu sredinu, kroz aplikaciju koncepata, principa i metoda naučenih u Školi,
•    Identifikuju i istražuju sadašnje i buduće izazove javnog zdravlja,
•    Kompetentno učestvuju u procesu donošenja odluka, formulisanja i implementiranja javnozdravstvenih politika,
•    Uočavaju specifičnosti menadžmenta u zdravstvu i primene relevantne veštine u procesu menadžmenta zdravstvenim organizacijama, uključujući strateški pristup kroz uspostavljanje prioriteta, utvrđivanje ciljeva, aktivnosti, evaluacije i finansiranja,
•    Primene veštine strateškog i operativnog planiranja za razvoj zdravstvene organizacije zasnovane na dokazima, stalnom unapređenju kvaliteta, implementaciji promena, kao i njihovom praćenju i evaluaciji,
•    Kritički evaluiraju programe i intervencije koji se odnose na javnozdravstvenu praksu.